Metallpiska
459
Köp
Choker
599kr
Köp
Höfthållare
429kr
Köp
Previous
Next

Populära produkter

Bdsmshop.se

BDSM (Bondage/Discipline, Domination/Underkastelse och Sadism/Masochism) är en samling av subkulturer, gemenskaper och principer inriktade mot kink och relaterade rollspelsmetoder. Ibland läggs även ett “f” för fetisch till i slutet av förkortningen. Det vi nu kallar kinks har funnits sedan det antika Egypten, men den samtida världen av BDSM(f) började dyka upp i lädergays i slutet av 1940-talet. [1] Eftersom BDSM inte bara är en samling kinks, utan i första hand en kultur kring kinks, måste vissa principer följas för att praktiken ska betraktas som BDSM.

Kulturen kring BDSM är omgiven av många regler om samtycke och säkra metoder som ibland är riskabla. Inom samtyckeskulturen finns det begrepp som kallas PRICK, SSC och RACK – engelska akronymer för de viktigaste regelsystemen.

Tidigare ingick BDSM i DSM på etisk grund, men i DSM-V var det förknippat med borttagandet av de flesta andra etikbaserade diagnoser. [2] Psykisk ohälsa är inte vanligare bland BDSM-användare än hos den allmänna befolkningen. [3] Forskning har visat att hög mental medvetenhet i BDSM-världen bidrar till något bättre mental hälsa än befolkningen i allmänhet. [4]

Pornografiskt material (inklusive våldsam porr och böcker i “50 Shades of…”-serien[5][6]) påståenden om att visa BDSM är vanligt. Materialet tar vanligtvis scener från BDSM-världen, men har ingen realism i beskrivningen i underhållningssyfte. [7]

Samtyckeskultur

BDSM-världen idag är känd för sitt fokus på samtycke och är en viktig faktor för att utveckla och definiera en samtyckeskultur. Vilka specifikationer om samtycke som gäller för BDSM-evenemang, och BDSM-upplevelsen varierar beroende på vad som utförs. I vanliga BDSM-evenemang krävs alltid samtycke för att spela med andra. Till exempel, vid ett Edge-spelevent kan de behöva proaktivt ta avstånd från andra och fråga innan de kliver upp för att skaka hand. I BDSM-evenemang kan det också variera från rum till rum. I vardagsrummet är kraven högre än i loungen. Grundprincipen är att samtycke inte ska förutsättas utan snarare aktivt etableras och kraven för samtycke kommer att variera beroende på riskens storlek.

DOT (personligt ansvarig, informerad, frivillig kink)

PRICK är ett grundläggande förhållningssätt till hela BDSM-världen och försöker sammanfatta de livsstilar som växer fram i BDSM-världen. Förkortningar betyder på svenska:

Personligt ansvar – Alla parter bör hållas ansvariga för sitt deltagande, sina roller och erfarenheter i samhället. Efterspelet måste respekteras.

Sök aktivt information – Alla parter bör söka information och utbilda sig själva om konsekvenserna av upplevelsen. Människor bör också aktivt ifrågasätta normer och antaganden för att säkerställa att människor förstår varför de finns och att normer är bäst för att uppnå gemenskaps- och livsmål.

Samtyckes kinks – Allt sexuellt umgänge sker på samförståndsvillkor och varje part måste anstränga sig för att värdera och respektera de andra deltagarna.

SSC (säker, sund, frivillig)

SSC är en metod för säker BDSM-utövning som har sitt ursprung i lädergayorganisationen GMSMA. Förkortningen blev populär på 1980-talet och betonade vikten av ömsesidigt samtycke och trygg samlevnad. Detta är den vanligaste metoden förknippad med BDSM-upplevelsen idag.

Säkerhet – Alla inblandade parter måste vara medvetna om riskerna med transaktionen och acceptera dem. Alla inblandade parter måste vidta aktiva åtgärder för att förhindra negativa konsekvenser för utbytet.

Hälsa – Kommunikation ska inte få negativa konsekvenser för alla inblandade parter och ska bedrivas på ett nyktert och ansvarsfullt sätt. Det är alla parters ansvar att söka den kunskap som behövs för att kunna ta ansvar i sådana situationer och sträva efter att ta ansvar. Alla inblandade parter måste ta ansvar för de inblandades välmående och säkerställa deras säkerhet, även efter övningen

Frivilligt – alla inblandade parter måste komma överens och veta vandras gränser.

Gemenskap

BDSM-gemenskapen är en integrerad del av BDSM-praktiken, eftersom det är genom detta löst sammansatta nätverk som normer formas och information utbyts. Även om du inte behöver vara aktiv i samhället för att utöva BDSM, rekommenderas det starkt att du blir bekant med samhället av säkerhetsskäl. Gemenskaper började växa fram i det som idag är känt som Leather Gay World, mestadels i USA, och även idag är Leather Gay World den bäst organiserade delen av BDSM-gemenskapen.

Digitalt engagemang är mycket vanligt idag, främst genom Darkside och r/BDSMcommunity i Sverige. Dessa två noder samlar platser för att diskutera BDSM(f)-världsnormen och omsätta den i praktiken. Darkside driver även Sveriges största kalender med BDSM-evenemang.

Mötesform:

Munches – Aktiviteter utan erfarenhet av umgänge och utbyte av information, oftast på offentliga platser som caféer eller restauranger.

Klubb – På en klubb där man exempelvis klär upp sig i bdsm och testar nya stilar.

Scenario – Privat eller offentligt möte där deltagarna upplever BDSM

Scandinavian Leatherworkers (Top of Europe)

BDSM-kläder på Bogota Fashion Museum.

Organisationen Top of Europe (ToE) är genom sina klubbar den största BDSM(f)-organisationen i norra Europa och samlar mer än 3000 läderhomosexuella[9]. I Skandinavien verkar klubben under det klassiska namnet Scandinavian Leather Club. Den första SLM-klubben öppnade i Göteborg 1975 och blev sedan tillsammans med Club Sade en av de första BDSM(f)-klubbarna i Sverige och en av de äldsta klubbarna i Europa. [10] Senare tillkom SLM Stockholm och SLM Malmö. 1994 öppnade SLM Göteborg igen efter några års uppehåll. Idag finns SLM även i Köpenhamn, Aarhus och Oslo. I Finland heter klubben MSC Finland, och i Estland heter den även MSC Estonia.

ToEs klubbar arrangerar två mega BDSM(f)-evenemang varje år, Copenhagen’s Reign i Köpenhamn och Stockholms Battle of the Baltic. Vid dessa event finns bland annat workshops om säkra BDSM(f)-upplevelser, olika kinks och fetischer. Dessa evenemang löper vanligtvis över flera dagar och erbjuder även möjlighet att uppleva dem på kvällen.

SLM är en viktig del av den nordiska BDSM(f)-historien eftersom det var en tidigt organiserad mötesplats och har en lång historia av deltagande i Pride-rörelsen.

Dekadens

Dekadens är en föreningsdriven BDSM(f)-klubb i Stockholm som erbjuder liknande aktiviteter som SLM, men Dekadens är öppen för alla sexuella läggningar. Klubbens publik är dock till övervägande del heterosexuell.

RFSU:s BDSM-nätverk

Riksförbundet för Sexualupplysnings BDSM-nätverk är ett nationellt nätverk för svenska BDSM-deltagare. De producerar utbildningsmaterial om BDSM, fungerar som en mötesplats för BDSM-utövare och hjälper lokala organisationer på RFSU med BDSM-relaterade frågor.